disertacija
Optimiranje proizvodnje praha soka višnje Maraske (Prunus cerasus var. Marasca) primjenom sušenja raspršivanjem

Ivona Elez Garofulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet