disertacija
Razvoj i primjena metode senzorskoga sustava u karakterizaciji prehrambenih proizvoda

Nikola Major (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet