disertacija
Proizvodnja S-adenozil-L-metionina pomoću kvasca Pichia stipitis

Stela Križanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet