disertacija
Lignani u uljaricama, žitaricama i integralnim pekarskim proizvodima

Hrvoje Sarajlija (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet