disertacija
Primjena hladne plazme pri obradi voćnih sokova

Tomislava Vukušić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet