disertacija
Promjene sastava hlapljivih i fenolnih tvari u procesu proizvodnje djevičanskih maslinovih ulja sorti Buža, Istarska bjelica i Leccino

Valerija Majetić Germek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet