disertacija
Uloga S-proteina u probiotičkim bakterijama mliječne kiseline

Ksenija Uroić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet