disertacija
Praćenje pretvorbe antihelmintika u vodenom okolišu i procjena ekotoksikološkoga djelovanja

Sanja Radman (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet