disertacija
Utjecaj ultrazvuka visoke snage na fizikalno-kemijske karakteristike barijernih filmova za pakiranje hrane

Mario Ščetar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet