disertacija
Studija citotoksičnih učinaka polikloriranih bifenila

Teuta Murati (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet