disertacija
Utjecaj dodatka polifenolnih ekstrakata biljnoga podrijetla na funkcionalna svojstva čokolade

Ana Belščak-Cvitanović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet