disertacija
Karakterizacija hlapivih spojeva i parametara kvalitete tradicionalnoga istarskoga i dalmatinskoga pršuta

Nives Marušić Radovčić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet