disertacija
Stabilnost biološki aktivnih spojeva dehidratiranih proizvoda višnje Maraske tijekom skladištenja

Zoran Zorić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet