disertacija
Razvoj održivih procesa proizvodnje bioetanola

Damir Oros (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet