disertacija
Utjecaj parametara proizvodnje na karakteristike repičinoga ulja s područja Republike Hrvatske

Klara Kraljić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet