disertacija
Uklanjanje arsena(V) iz vode procesom filtracije uronjivim mikrofiltracijskim membranama uz prethodnu adsorpciju

Josip Ćurko (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet