disertacija
Optimiranje uvjeta selektivne enzimske hidrolize proteina sirutke u svrhu njihove izolacije

Katarina Lisak Jakopović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet