disertacija
Optimiranje djelotvornosti procesa mikrofiltracije i ultrafiltracije sirutke primjenom keramičkih membrana

Irena Barukčić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet