disertacija
Fizikalno-kemijska i senzorska svojstva obogaćenih praškastih mješavina na bazi kave

Maja Benković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet