disertacija
Utjecaj ultrazvučne obrade na bioaktivne sastojke soka višnje Maraske

Marija Badanjak Sabolović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet