disertacija
Utjecaj sastava proteina samoniklih gljiva hrvatske na intenzitet umami okusa

Ana Ranogajec (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet