disertacija
Utjecaj strukture na barijerne karakteristike polimernih materijala za pakiranje hrane

Damir Klepac (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet