disertacija
Prehrambeni unos i status željeza, te incidencija anemije u trudnica

Ines Banjari (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet