disertacija
Optimizacija proizvodnje konzumnih jaja obogaćenih s omega-3 masnim kiselinama te njihov utjecaj na karakteristike jaja tijekom čuvanja

Marinko Petrović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet