disertacija
Praćenje onečišćenja mora kloriranim ugljikovodicima u kaštelanskom zaljevu pomoću dagnji kao bioloških indikatora

Vesna Milun (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet