disertacija
Priprava, primjena u biotransformacijama i citotoksičnost odabranih imidazolijevih ionskih tekućina

Marina Cvjetko Bubalo (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet