disertacija
Odabir mješovite starter kulture optimalnih značajki za proizvodnju kruha tehnologijom dopečenja

Domagoj Gabrić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet