disertacija
Prisutnost različitih skupina antibiotika u medu i kinetika njihovog raspadanja pri različitim uvjetima skladištenja

Milica Gačić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet