disertacija
Utjecaj sorte i područja uzgoja na senzorska svojstva mandarina i njihovih sokova

Predrag Putnik (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet