disertacija
Fizikalno-kemijske i senzorske značajke te njihov utjecaj na profil okusa majčinog mlijeka i hrane za dojenčad

Marina Krpan (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet