disertacija
Procjena parametara kvalitete jadranske bukve (Boops boops) tijekom pohrane na ledu

Tanja Bogdanović (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet