disertacija
Analitički aspekt odabranih ß2-adrenergičkih agonista u tkivu jetre i genotoksikološki učinci na biološkim test sustavima

Ana Vulić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet