disertacija
Povezanost homocisteina, vitamina B skupine i biljega koštane pregradnje u osoba s celijakijom na bezglutenskoj prehrani

Martina Bituh (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet