disertacija
Uklanjanje prirodne organske tvari iz vode naprednim oksidacijskim procesima

Bojana Hajduk Černeha (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet