disertacija
Promjene parametara kvalitete u filetu hladno mariniranog inćuna (Engraulis encrasicolus, L.)

Vida Šimat (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet