disertacija
Utjecaj razine homocisteina i određenih vitamina B skupine na mineralnu gustoću kosti i biokemijske pokazatelje koštane pregradnje u žena

Ivana Rumbak (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet