disertacija
Povezanost između nutritivnih parametara i metaboličkog statusa kosti kod žena u menopauzi

Sandra Pavičić Žeželj (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet