disertacija
Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura

Ivana Gudelj (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet