disertacija
Numerički model procesa sušenja dječje hrane u sušari s valjcima

Tomislav Jurendić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet