disertacija
Utjecaj polifenolnog ekstrakta maslinovog ulja na antioksidacijski status tijekom regeneracije jetre u miša

Jelena Marinić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet