disertacija
Praćenje nastanka N-nitrozamina u hrani životinjskog podrijetla

Iva Pavlinić Prokurica (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet