disertacija
Apoptoticke promjene u kulturi životinjskih stanica i mehanizmi djelovanja endogenih i egzogenih faktora

Kristina Radoševic (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet