disertacija
Izolacija biološki aktivnih frakcija β-glukana iz kvaščeve biomase

Vlatka Petravić Tominac (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet