disertacija
Utjecaj uvjeta prerade koštica buče cucurbita pepo l. na bioaktivne sastojke i održivost ulja

Sandra Neđeral (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet