disertacija
Prednosti i nedostaci proizvodnje kulena sa starter kulturama u odnosu na tradicionalnu proizvodnju

Jadranko Nežak (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet