disertacija
Primjena kulture životinjskih stanica na studiju citotoksičkih učinaka pesticida

Ivana Kmetič (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet