disertacija
Utjecaj antioksidacijske aktivnosti ekstrakta ružmarina u proizvodnji fermentiranih kobasica

Andreja – Đurica Zuber (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet