disertacija
Utjecaj ultrazvuka na fizikalna i funkcionalna svojstva proteina sirutke

Anet Režek Jambrak (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet