disertacija
Istraživanje uvjeta i načina vođenja procesa biosinteze enzima oksidaze D-aminokiselina iz kvasca Trigonopsis variabilis eksprimiranog u bakteriji Escherichia coli

Damir Stanzer (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet