disertacija
Lokalizacija dijela biosintetskog puta alifatskih glukozinolata i njihova potencijalna uloga u obrani biljke

Ivana Radojčić Redovniković (2007)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet